Opgaver og ansvarsområder

 

ByskilteKlostervej: Henrik Wedele. Hovskovvej-Toftevej: Anders Gerner. Dirkvej: Bjarne Nielsen og Jens Holger Nørballe. Udbyvej: Chris Poole+naboer. Ullemarkevej: Idun Schmidt. Udbyvej/Udbygade: Grethe Carlsson
Græsslåning: Jens Holger Nørballe: gadekær nord. Poul Arnly: sti til Dirkvej og skov.  Preben Villadsen: ved skoven imellem Bodhøjsvej-Dirkvej. Grethe Carlsson: Gadekær syd.
Gadekær:  Anders Gerner mfl.(vedligehold)
Legeplads: Anders Gerner mfl. (vedligehold)
Sommerfrokost: Jens Holger mfl.
Loppemarked: HC, Anders, Lene, Cory, Bjarne, Mona, Mette
Trafik: Lillian: Anders, Mona, Jens, Mette

Vand & Kloak: Anders, Jens Holger, Iain, Bjarne, HC (som konsulent)